HjelpesiderArtikler
Frafall i ungdomsårene
...
Søk

Frafall i ungdomsårene

En rykende fersk NOVA-rapport av Anders Bakken, har satt søkelyset på et stort problem man opplever i barne- og ungdomsidretten.

En rykende fersk NOVA-rapport av Anders Bakken, har satt søkelyset på et stort problem man opplever i barne- og ungdomsidretten.
Uten å gå for dypt inn i demografisk og geografiske forskjeller som kan ha en innvirkning, fremkommer det en del interessante funn i rapporten angående frafallet i ungdomsårene (13-18år):
- Idrettslaget har stor betydning som treningsarena for ungdom. Samlet sett skjer 37 prosent av alle treningsøktene innenfor rammene av et idrettslag
- 20 prosent av de som slutter med organisert idrett i ungdomsårene, slutter helt å trene
- Ungdom som slutter i ungdomsidretten, skiller seg fra de som fortsetter, på områder som livskvalitet, risikoatferd og deltakelse i andre fritidsaktiviteter
- Trening i idrettslag er den sterkeste faktoren som påvirker hvor ofte ungdom er så fysisk aktive at de blir andpusten og svett
(Bakken, 2019; Idrettens posisjon i ungdomstida)

Det fremkommer av rapporten at 75 % av samtlige ungdommer i alderen 13–18 år enten er med i et idrettslag eller har vært med mens de gikk på ungdomsskolen eller i videregående.
Frafall er selvfølgelig uungåelig, men tallene gir en indikasjon på hvor en mulig forbedring kan forekomme. Der det store skillet vises er i overgangen fra barneidretten til ungdomsidretten (13-18 år). 17 % av frafallet kommer i barneidretten, hvorav nærmere seks av ti av de som har vært med i ungdomsidrett, har sluttet i et idrettslag før de er kommet i 17–18-årsalderen. Det største frafallet oppleves i aldersgruppen 14-16 år.
(Bakken, 2019; Idrettens posisjon i ungdomstida)

Hva tenker du det skyldes, og hvilke tiltak bør en gjøre for å holde ungdommen lengst mulig i idretten? Hva gjør ditt lag?

Postet på Facebook 12.04.2019

Publisert: 
November 12, 2020
Del gjerne denne artikkelen