HjelpesiderArtikler
Fra Bjarte: Kjære alle Learn Handball brukere
...
Søk

Fra Bjarte: Kjære alle Learn Handball brukere

Den første sesongen med Learn Handball er snart vedveis ende, og derfor skriver jeg noen ord for å oppsummere vår debutsesong.


Den første sesongen med Learn Handball er snart vedveis ende, og derfor skriver jeg noen ord for å oppsummere vår debutsesong.


Som oppstartsfirma gikk vi, broren min Atle og jeg, littnervøst til verks sist sommer. Planleggingsfasen hadde vært lang og spørsmålenevar mange. Er Learn Handball bra nok? Vil noen bruke Learn Handball? Klarer viå formidle drømmen vår, det å gi alle barn i verden like muligheter til å trivesog oppleve mestring med håndball, på en god nok måte?


I følge tilbakemeldingene vi har fått kan vi heldigvis i ettertidsvare JA på alt, med flere muligheter for forbedringer. Vi hadde en høst med retting av mange småfeil, som tok myetid. Vi takker for deres tålmodighet med oss i denne fasen! Da vi nærmet ossvinteren begynte Learn Handball å fungere bedre og bedre, og vi kunne vi foralvor sette i gang med å videreutvikle det faglige innholdet i systemet.

Min drøm har hele tiden vært å få flere barn til å leke mermed ball, også utenfor halltid. Drømmen er å se barn som trasker til skolenmens de spretter en håndball, eller barn som leker håndball-leker ifriminuttene på skolen. Jeg håper flere tenker som meg, at det er fint å ha en egenhåndballvegg i stua. At kunst og designlamper viker plass for leken på noenkvadratmeter mener jeg er en smart investering i moro og mestring.


For å fremme balleken utviklet vi Handball skills – morsomme,enkle balløvelser barna skal øve seg på utenom trening. Målet er å forankrehåndballen dypere hos barna, som igjen vil føre til at de fortsetter lengre innenforidretten.

Handball skills vil i sesongen som kommer bli enda kulere,jeg har nemlig masse bra videomateriale på plass. Tar forresten gjerne mot tipsfra dere på bjarte.myrhol@learnhandball.com

Utover Handball skills har vi også i år presentert Learn from thestars - hvor idoler viser barna hvordan de utfører sine spesialfinter, skudd ogtriks. Viktig å påpeke, dette handler ikke om å skape enere, men for å vekke enhåndballinteresse hos barna. Kanskje den viktigste utviklingen på seniornivå desiste årene, i tillegg til sportslig suksess, er at vi får frem nye forbildersom inspirerer de yngste. Jeg føler meg helt trygg på at disse forbildenefremmer lysten til å lære mer, enn lysten til å bli proff. Tilbakemeldingene bekrefterogså dette, barna synes dette er råkult! Jeg vil derfor introdusere nye navn isesongen som kommer, Nora Mørk, StineBredal Oftedal og Niklas Landiner noen av de som nå bidrar i neste fase av Learn from the stars.

Vi jobber iherdig for at treningsplanene skal bli stadigbedre. Her vil det bli noen variasjoner fra sesong til sesong. En av idéene detjobbes med er å ta inn gjestetrenere som lager en-måneds treningsplaner forbarna deres. F.eks. «tren spansk med Carlos Ortega» eller «Henrik Kronborgviser hvordan de trener i Danmark».

I sommer holder jeg en håndballcamp i Sandefjord hvor viskal spille inn enda flere øvelser, for å utvikle biblioteket vårt enda mer.Dette er gullet i Learn Handball som gjør at dere som brukere hele tiden følerat vi skaper verdi i trenerhverdagen. Det underliggende handler om den godeplanleggingen som gjør det enklere å gjennomføre morsomme og utviklendetreninger. Men man skal heller ikke undervurdere verdien av å kunne sitte på togetpå vei hjem, og finne akkurat den øvelsen som gjør at dagens trening blirknallbra.

Under inspillingsdagene vektlegges to fokusområder der vihar manglet innhold i systemet:

  • Keepertrening – et av de områdene norske klubber har minst faglig kompetanse.
  • Skadeforebyggende trening – et kritisk forbedringsområde i norsk håndball!

Alvorlige korsbåndskader hos ungehar vokst kraftig de siste årene, som en følge av økt treningsmengde ogredusert fritid i skog og mark. Ved å legge inn stabiliseringsøvelser i vanligehåndballøvelser viser tunge studier at antall korsbåndskader halveres(!) Dette må vi ta tak isammen.

Avslutningsvis vil jeg takke for alle tilbakemeldingene vihar fått, både ris og ros. Jeg vil takke for alle de spennende oppstartsmøtenevi har hatt sammen, enten på Skype eller på klubbkontoret, og for alle samtalersom gjør at jeg har fått et godt bilde av hvor forbedringspotensialene er ihåndball-Norge. Kort oppsummert går vi på en ny sesong med topp motivasjon forat vi kan sammen kan bidra til at håndballen vokser og utvikler seg.

 

Ønsker dere alle en flott sommer!

Hilsen Bjarte Myrhol

Publisert: 
November 12, 2020
Del gjerne denne artikkelen