HjelpesiderArtikler
Ullern 03's historie
...
Søk

Ullern 03's historie

Siden barneidretten har Ullerns J03-årgang vokst. En naturlig grunn er tilvekst av allerede aktive håndballspillere, men de siste årene har det likevel startet 10 nye spillere på laget. Så sent som i 13 årsalderen tilkom fem nye spillere fra fotballen.

Siden barneidretten har Ullerns J03-årgang vokst. En naturlig grunn er tilvekst av allerede aktive håndballspillere, men de siste årene har det likevel startet 10 nye spillere på laget. Så sent som i 13 årsalderen tilkom fem nye spillere fra fotballen.
Ullern J03 har et av landets største og bredeste lag med nærmere 40 spillere med hele 5 påmeldte lag i ulike serier. Samtidig har de et av landets beste lag på sitt alderstrinn.
Hva skyldes dette?

Vi i Learn Handball har tatt en snakk med Vegard Tennfjord, hovedtrener for jentene.
"Jeg tror at det viktigste fundamentet for at vi har klart å beholde jentene i vår gruppe, har vært å skape en arena hvor de føler en tilhørighet. En arena det skal være morsomt og "kult" å ta del i. Vi har fokus på samhold gjennom felles arrangementer og opplevelser. Selv om det er gøy å vinne kamper, så husker jeg selv kameratskapet og opplevelser fra turneringer og reiser som det beste ved ungdomsidretten. Det kommer man bare ikke utenom!"

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak de har for skape samhold og tilhørighet, svarer Tennfjord følgende:
"Det virker sikkert en smule banalt og likegyldig, men vi har innført noen retningslinjer for hvordan vi skal fremstå og omgås. Vi trener i faste farger på treningene. Alle har likt tøy til kamper og turneringer. Baggene skal stå pent og ryddig til trening og kamp. Det skal ikke ligge noe rot eller søppel etter oss. Det ønsker vi skal gi jentene en følelse av at de er en del av ETT felleskap, og at avstandene i "hiarkiet" er så kort som mulig. Vi har vektlagt gjensidig respekt, samtidig som jentene har ønsket å kunne si ifra til hverandre om de mener noe ikke er greit. Videre ønsker vi å ha repsekt for andre lag og omgivelsene rundt oss. Det skal oppleves som utelukkende positivt å være en Ullern J03-spiller".

På spørsmål om differensiering i treningshverdagen og i kampprogrammet, svarer Tennfjord videre:
"Det er selvfølgelig en vanskelig balansegang. Man ønsker å se alle og gi alle de mulighetene og forutsetningene for å lykkes og føle mestring med håndballen, samtidig som hver enkelt skal utfordres for å utvikles. Vi er så heldig at samtlige av våre jenter ønsker å delta på så mange treninger og kamper som mulig. Så på den måten føler vi at vi har fått en pekepinn på at vi som lag har skapt noe positivt sammen. Med ulike nivåer på kamper, samt hospitering oppover, føler vi at vi har truffet godt på breddetilbudet samtidig som de som ønsker større utfordringer får utfoldet seg på andre arenaer, uten at det har gått på bekostning av tilhørighet. Vi har et system som sørger for å få rullert rundt på spillerne, så forhåpentligvis alle føler at de er en del av suksessen til hverandre."

Vi sier kudos herfra, og ønsker Ullern J03 lykke til videre med det flotte arbeidet!

Postet på Facebook 16.04.2019

Publisert: 
November 12, 2020
Del gjerne denne artikkelen