HjelpesiderArtikler
Heder til håndballgutta på idrettsgallaen: "Suksessen er bygget på sunne verdier"
...
Søk

Heder til håndballgutta på idrettsgallaen: "Suksessen er bygget på sunne verdier"

Håndballgutta tok skrittet fra tribunen og opppå den store scenen under idrettsgallaen, med prisen for Årets lag og kåringenav Bjarte Myrhol til Årets forbilde.

Håndballgutta tok skrittet fra tribunen og opppå den store scenen under idrettsgallaen, med prisen for Årets lag og kåringenav Bjarte Myrhol til Årets forbilde. Anerkjennelsen viser at landslagets suksessikke bare handler om sportslige prestasjoner, men også om verdier og holdninger.

Visom jobber med Learn Handball vet at Bjarte kan prate varmt og lenge om temaerhan brenner for. Heder og ære til egen person er derimot ikke noe som gjør håndballguttaskaptein snakkesalig. Derfor handler en samtale om kåringen til Årets forbildepå idrettsgallaen veldig raskt om alt annet enn hvordan akkurat det føles. Menhan innrømmer at det henger høyt...

«Deter en fantastisk følelse å oppleve at folk verdsetter både resultatene våre, ogmåten vi fremstår på. Det er så mange fantastiske forbilder blant norskeidrettsutøvere, så det er klart dette er gjevt.»

MenBjarte vil helst snakke om laget han er en del av, de som ble kårets Årets lagi knivskarp konkurranse med topputøvere fra flere grener. Mer presist, han vilsnakke om hvor viktig sunne verdier på og utenfor banen er for den sportsligesuksessen håndballgutta nå opplever. Verdier som gjør at ydmykhet og skyhøyeambisjoner kan virke sammen, både i enkeltspillere og lag. Det er i densammenheng vi kan få Bjarte Myrhol til å snakke om hva det betyr å være etforbilde.

«Verdierer en svært viktig del av arbeidet til Christian Berge. Verdiene står sentralt  når han bygger grupper som skal fungere sammen,og det er kanskje dette han er aller best på. Jeg mener det er to ting som gjørat landslaget nå opplever suksess: Samholdet i denne gruppa i kombinasjon meden helt tydelig håndballfilosofi. Samhold skapes når vi setter medspillerne oglaget foran oss selv, og da kommer det gode samspillet. Her tror jeg at detlandslaget vi har nå er gode forbilder. Dette er en gjeng som klarer å haenormt høye ambisjoner, og samtidig bevare bakkekontakten. Det har vi klart ågjøre til en konkurransefordel,» sier Bjarte.

Åvære tro mot et sunt verdigrunnlag er uhyre viktig, både for landslaget og denorske spillerne som nå kommer ut i internasjonale toppklubber, menerkapteinen.

«Formeg har det vært veldig enkelt å holde på de grunnleggende verdiene vi dyrker inorsk idrett, og det har vært et av suksesskriteriene i min karriere. Derfor erdet også mitt viktigste råd til de unge gutta som reiser ut. Det blir sattumåtelig stor pris på at du tar vare på og snakker til alle med den sammerespekten, og viser at du ønsker klubb og medspillere det beste. Du skalbehandle folk likt og med respekt, uansett om det er de som gjør rent i hallen,dommerne eller sjefen. Dette er holdninger som ikke tas som noen selvfølge, menmerkes og verdsettes i omgivelsene,» sier Bjarte.   

Hanhar hatt en lang karriere på internasjonalt toppnivå, og opplever nå at drømmenom et landslag i verdenstoppen er blitt realitet. At både den sportsligesuksessen og måten spillerne fremstår på høster heder på den store gallascenen,føles godt, innrømmer kapteinen.

«Dethar vært en vag drøm at vi også skulle komme dit, i selskap med så mange fantastiskflotte utøvere. Det har faktisk vært et lite mål for oss, fordi det er etsynlig bevis på at folk bryr seg om det vi holder på med og anerkjenner måtenvi fremstår på. Det er mye hardt arbeid og tålmodighet som ligger bak, og nårresultatene kommer blomstrer også den interessen for herrehåndball som harligget latent hos publikum,» sier Bjarte. 

Tolandslag i VM-finaler på ett år betyr økt interesse for håndballen, og at barnog unge blir kjent med nye forbilder. Bjarte tror de nye stjernene som kommeropp står frem på en måte som bidrar til at vi kan vekke håndballgleden hosflere. At landslagenes suksess gir økt rekruttering er noe av det som glederhan mest. Da må vi gripe muligheten, og jobbe aktivt med holdninger og verdierallerede fra barnas første møte med idretten.

«Kommunikasjonener noe av det som skiller gode og veldig gode trenere, det gjelder både forbredde og topp. Det er mange måter å kommunisere med barn på, men alle måoppleve å bli sett og hørt, og at de får eierskap til håndballen. Klarer vi åse hver enkelt tror jeg vi lykkes med å forankre gleden ved håndballen dypere ibarna. Forbildenes rolle i dette er å vise at de samme grunnverdiene vikommuniserer til barna gjelder for de som spiller på landslaget. Vi skal dyrkesamhold og glede, også når alvoret er stort,» sier Bjarte.

Hanhar fulgt diskusjonen om tidlig spesialisering og om behovet for å bevare lekenidretten.

«Jegerkjenner at det finnes tusen meninger om dette temaet, men mitt standpunkt erveldig tydelig. For meg er det klokkeklart at barneidrett handler om å ha detgøy.  Så fort vi beveger oss inn i enform for barnetrening som handler om å skape enere, så faller jeg ut. Da er jegikke interessert. Vi skal fortsatt differensiere på treningen, men det handlerom det motsatte av å dyrke enerne. Vi skal sørge for at alle får utfordringerog utvikling tilpasset sitt nivå, og at alle barn får oppleve mestring,» sierBjarte.

Hanpeker på at også håndballen må forandre seg for å fenge de yngste.

«Åengasjere barn krever en helt annen fart og spenning enn tidligere. Vi skalfølge med i den utviklingen, og legge til rette for at de første kastene oghåndballtreningene er fylt av masse action, glede og spenning. Og hvordan gjørvi det? Jeg mener vi må holde litt igjen med den «vanlige» håndballspillet,hvor det for eksempel er en veldig lang transportfase fra forsvar opp i angrep.La barna spille på mindre baner, med færre spillere, myk ball og masse fart.Ikke minst må vi få håndball inn i skolene, spesielt i skolefritidsordningene.Det er på den måten håndball skal introduseres til barn,» sier Bjarte.

Fraførste møte skal barneidrett også handle om verdier. Bjarte mener verdiarbeideti idretten er viktigere enn noensinne. Barn og unge følger idrettens verdensstjernergjennom sosiale medier, og blir eksponert for verdier som til dels står langtunna de vi forbinder med idrett her hjemme. Da må våre egne forbilder være enmotvekt.

«Detteer så flott med norsk idrett, det er veldig få norske idrettsutøver som fallerunder den kategorien. Jeg er megafan av den måten norske idrettsutøvere skalfremstå på. Det kan være litt kjedelig i media i blant, men vi har ufatteligmange sunne og gode forbilder,» sier Bjarte.

Nårhåndballgutta forbereder seg til EM i Kroatia er det i en helt ny situasjon,med forventninger om at laget skal hevde seg i toppen for tredje mesterskap pårad. Det plager ikke årets lag, og stikkordet er tro.   

«Det vi har fått nå, som erkanskje det aller viktigste, er at vi har begynt å tro. Vi har tro på egneferdigheter, og fått bekreftelsene på at vi har ferdighetene som gjør det mulig.Det er så godt som optimal forutsetning for å lykkes. Jeg irriterer meg faktisklitt over at jeg ikke har turt å tro tidligere i karrieren. Men nå har vibygget et solid fundament for fremtiden, ikke minst takket være de gutta somkommer opp. Dette  er fantastiskeunggutter med beina godt plantet på jorda, som vet at det både er hardt arbeid ogsamhandling over tid som skal til. Når vi ser spillere som Sander Sagosen ogMagnus Abelvik Rød som går rett inn og hevder seg i de beste ligaene, så fårflere øynene opp for norsk håndball. Det skyldes også hvordan de er der forlaget, lytter til trenerne, er hyggelige og positive typer. Det lover veldiggodt for fremtiden, og at håndballen fortsatt vil utvikle gode forbilder forbarn og unge.»

Publisert: 
November 12, 2020
Del gjerne denne artikkelen